Nuttige INFO

  • Breng steeds je identiteitskaart mee naar de consultaties. Het is belangrijk bij het aanvragen van attesten, opvragen van verslagen... om steeds over je rijksregister- en paspoortnummer te beschikken.
  • Wij maken gebruik van het  elektronisch voorschrift. Zo worden voorschriften vanaf nu steeds met een barcode afgedrukt en rechtstreeks doorgestuurd naar de apotheek.
  • Het is mogelijk om met bancontact te betalen.
  • Wij maken gebruik van het elektronisch tarificatiesysteem (e-fact). Hierdoor zullen de getuigschriften van de patiënten die recht hebben op de derdebetalersregeling onmiddellijk worden doorgestuurd naar de ziekenfondsen.
  • Vanaf 1 oktober 2019 maken wij gebruik van het elektronisch getuigschrift (e-attest). Hierbij betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar moet je zelf geen getuigschrift meer bezorgen aan je ziekenfonds. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en ziekenfonds.
  • Medisch advies dat op internet gevonden wordt, moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Hieronder alvast enkele websites die correcte informatie bevatten of die een eerste stap kunnen zijn om bepaalde onderwerpen aan te kaarten.

         Reisadvies 

         Zelfmoord 1813

         Canabis Hulp

         Alcohol

         Griep