Huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

Read More

Coronavirus

Bent u ziek (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden), bel dan en vermeld uw symptomen. Zie voor meer informatie : nuttige info

Read More