Huisartsen Wijnendale


Consultaties

Team

Contact

Wachtdiensten

Nuttige info

Noodnummers

Huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

Coronavirus

Bent u ziek (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden), bel dan en vermeld uw symptomen. Zie voor meer informatie : nuttige info

Zaterdagconsultaties

Vanaf januari 2022 zijn er op zaterdag geen consultaties meer.